გვერდი_ბანერი

მისია, ხედვა და ღირებულებები

ტექნიკა რეაბილიტაციისთვის, ზრუნვა სიცოცხლისთვის

▶ საავადმყოფო
მაღალი კლასის, დახვეწილი, ტექნოლოგიური, საერთაშორისო პირველი კლასის პროდუქტებთან შედარებით

Ინდივიდუალური
მოდა, პორტაბელურობამატერიალიზაცია, ფუნქციონალიზაცია

ოჯახი
სცენარზე დაფუძნებული, საყოფაცხოვრებო პროდუქტებთან ინტეგრირებული საყოფაცხოვრებო ჯანმრთელობის პროდუქტების ახალი თაობის ფორმირება